MENU

לוח מופעים

האירוע מתקיים 24 פעמים בשנה, משך האירוע כ-3 שעות. לקבלת מידע אודות תאריכים נוספים, ניתן להרשם בתפריט
"מידע והזמנות כרטיסים".
מספר המקומות בכל אירוע מוגבל, מומלץ להזמין כרטיסים מראש להבטחת מקום וכניסה.

 • מועדי המופעים:

 • מופע "ממלכת האבירים" וסעודת משתה - 25/05/17
 • מופע "ממלכת האבירים" וסעודת משתה - 06/06/17
 • מופע "ממלכת האבירים" וסעודת משתה - 15/06/17
 • מופע "ממלכת האבירים" וסעודת משתה - 06/07/17
 • מופע "ממלכת האבירים" וסעודת משתה - 20/07/17
 • מופע "ממלכת האבירים" וסעודת משתה - 10/08/17
 • מופע "ממלכת האבירים" וסעודת משתה - 17/08/17
 • מופע "ממלכת האבירים" וסעודת משתה - 07/09/17
 • מופע "ממלכת האבירים" וסעודת משתה (לא נותרו כרטיסים) - 13/09/17
 • מופע "ממלכת האבירים" וסעודת משתה - 14/09/17
 • מופע "ממלכת האבירים" וסעודת משתה - 19/10/17
 • מופע "ממלכת האבירים" וסעודת משתה - 26/10/17
 • מופע "ממלכת האבירים" וסעודת משתה - 08/11/17
 • מופע "ממלכת האבירים" וסעודת משתה - 09/11/17
 • מופע "ממלכת האבירים" וסעודת משתה - 16/11/17
 • מופע "ממלכת האבירים" וסעודת משתה - 14/12/17
 • מופע "ממלכת האבירים" וסעודת משתה - 21/12/17
 • מופע "ממלכת האבירים" וסעודת משתה - 4/1/18